Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppens uppgift är att hålla koll på tryggheten och trivseln på skolan och arbeta för att det hela tiden ska bli bättre. 

Vi anser att trygghet ska finnas från dag 1, och vi besöker ettorna när de är nya och gör övningar för att de ska lära känna varandra bättre. Vi pratar även mycket om likabehandling.

Jag har valt att delta i trygghetsgruppen, därav möjligheten att göra skolan mer trivsam och trygg. Där kan jag som elev vara med och påverka på bästa sätt.  Det är ändå ganska viktigt att jag som elev kan vara med och påverka, då jag själv går i skolan och märker vad som kan förbättras. Dessutom kan andra elever komma fram till mig om dom har en åsikt att framföra gällande tryggheten. 
Det känns verkligen bra att vara med och göra skillnad som elev och för elever.

Frågor & svar

Att jobba för ökad trygghet och trivsel på skolan. Genom att elever är med i Trygghetsgruppen kan de fånga upp vad de ser och bidra med elevperspektivet kring åtgärder. De är goda ambassadörer för trygghetsfrågor, vilket sprider sig till övriga elever.

Vi ordnar fika, roliga tävlingar och aktiviteter som ska främja gemenskapen och vi-känslan på skolan.

Det är skolans kurator, två lärare, tre elever som går i trean och fyra elever som går i tvåan. Alla program är representerade.

Nu när treorna snart ska sluta brukar vi gå ut på Schoolsoft och informera om att vi söker nya deltagare i gruppen till nästa läsår. Alla elever får anmäla sitt intresse. Vi i gruppen väljer ut lämpliga kandidater utifrån kriterier att man sprider god stämning och trygghet på skolan, kan tillföra nya idéer och att man vågar gå ut i klasser och prata.

Vi har möten varannan vecka. Utöver det hjälps vi åt med förberedelser när vi anordnar fika och aktiviteter.

Rulla till toppen