Introduktions-
program

Ett introduktionsprogram är ett alternativ för dig som inte har behörighet att söka till ett nationellt gymnasieprogram.
Hos oss får du en individuell utökad studieplan beroende på vilket introduktionsprogram du går och mot vilket yrke du inriktar dig.

hander

Välj mellan två olika program

PROGRAMINRIKTAT VAL är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt program, antigen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att kunna bli antagen behöver du ha sex godkända betyg inklusive svenska/svenska som andraspråk samt matematik och/eller engelska.

YRKESINTRODUKTION vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. På programmet får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

"Jag tycker att skolan utvecklas dagligen, båda lärarna och eleverna. Jag tycker att lärarna delar upp lektionerna bra och gör det väldigt intressant. Lärarna är rättvisa och finns alltid när du behöver hjälp, de ger inte upp tills du fått den hjälpen du behöver. Vi har ett lärostudie där du kan få hjälp med vad som helst av lärare som faktiskt är bra på att hjälpa och förklara."
Elev på skolan

Kontakt

Rektor: Maria Rohyo Barac
08-400 510 50
maria.rohyo.barac@odengymnasiet.se

Rulla till toppen