Introduktionsprogram

Ett introduktionsprogram är ett alternativ för dig som inte är behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram. Odengymnasiet erbjuder två olika introduktionsprogram.

På introduktionsprogrammen får du en individuell utökad studieplan beroende på vilket introduktionsprogram du går och mot vilket yrke du inriktar dig.

PROGRAMINRIKTAT VAL är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt program, antigen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att kunna bli antagen behöver du ha sex godkända betyg inklusive svenska/svenska som andraspråk samt matematik och/eller engelska.

YRKESINTRODUKTION vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du ska på programmet få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

ANSÖKAN
Kontakta gärna oss om du är intresserad av något Introduktionsprogram eller är osäker på vilket program du ska söka. Vi svarar gärna på dina frågor!
Notera att ansökan till Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion måste ske genom kontakt på skolan.

KONTAKT
Malin Bragner, rektor
Tel: 08-400 289 91
E-post: malin.bragner@odengymnasiet.se

Scroll to Top