Om skolan

Varför Odengymnasiet?
Vi är en liten gymnasieskola belägen nära vackra Vinterviken vid Örnsbergs tunnelbanestation. Vår skola genomsyras av en trevlig och familjär stämning där lärare och elever arbetar tätt tillsammans. Vi har ljusa och rymliga lokaler med många grupprum, fräscha klassrum och en nyinredd frisörsalong samt en stylistsal. Vi äter vår lunch i vår egen matsal och har idrott i en modern idrottssal i Liljeholmen. Om du behöver mer stöd eller vill plugga lite extra så har vi öppet varje dag i vår lärstudio där en lärare alltid finns behjälplig.

Lärarna på Odengymnasiet är mycket yrkesskickliga och anpassar undervisningen efter just dina behov och förutsättningar så att du ska kunna få den hjälp och det stöd du är i behov av. Undervisningen ska vara meningsfull, begriplig och hanterbar och det är våra lärare bra på. Alla elever har också en egen mentor som stöttar dig genom din skolgång.

Vi har dessutom ett närvarande elevhälsoteam på skolan som består av kurator, specialpedagog, skolsköterska och studie – och yrkesvägledare. De arbetar nära lärare och elever i syfte att alla ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Pedagogisk modell
På Odengymnasiet arbetar vi efter en gemensam pedagogisk modell med fokus på lärande och kunskapsutveckling. Utbildningarna utmärks av en gemensam lektionsstruktur och gemensam syn på lärande. Odengymnasiet satsar mycket på skolans elevhälsoteam som stöttar när du behöver och jobbar för att alla ska vara trygga, må bra och nå sina mål. Vi har trygghetsgrupp och en väl fungerade elevdelaktighet i vår skola.

Odengymnasiet har höga ambitioner och vill vara den bästa skolan för dig som väljer oss. Här finns ett högt engagemang från lärare och all personal och våra nuvarande elever som vill att DU som kommer till oss i årskurs 1 ska trivas och må bra för att nå DINA mål med studierna. Vi hjälps åt och på skolan finns alltid någon att fråga om hjälp. Du förväntas också hjälpa dina kompisar och bidra till Odengymnasiet andan som präglas av vänlighet och empati.

Utvecklas i din takt
Som skola ser Odengymnasiet det som sitt främsta uppdrag att förstå på vilken nivå du befinner dig idag och vilka färdigheter och vilka förmågor du vill utveckla så att du kan få en kul och intressant gymnasietid, nå dina mål och hitta din roll på framtidens arbetsmarknad. Lärarkollegiet är väl sammansvetsat och samarbetar för att på bästa sätt hjälpa dig som elev att nå dit du vill. Vi arbetar med kartläggningar av olika slag för att stödja din kunskapsutveckling och vi har digitala hjälpmedel såsom ILT, Kartläggaren, Stava Rex, Spell Right med flera.

Historia om Odengymnasiet
Odengymnasiet startade med sin första årskull läsåret 2012/2013 som en avknoppning av Värmdö Tekniska Gymnasium. De första åren låg skolan vid Odenplan men är sedan 2018 belägen i Hägersten.

Odengymnasiet är en del av utbildningsföretaget Aprendere Skolor AB (publ.) som bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Läs mer om Aprendere på www.aprendereskolor.se.

Välkommen!

Rulla till toppen