Dokument & blanketter

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för elev görs i SchoolSoft.
Sjukanmälan skall ske varje frånvarande dag av vårdnadshavare eller myndig elev.
Klicka här för att komma till Schoolsoft.
Om det är problem med inlogg till SchoolSoft kontakta expeditionen.

Utebliven sjukanmälan
Om eleven ej sjukanmäls eller om eleven är under 18 år och ringer och sjukanmäler sig själv, får eleven ogiltig frånvaro.

Sjukintyg
Vid längre tids sjukdom kan skolan komma att kräva in ett sjukintyg från läkare för att styrka frånvaron.

Rulla till toppen