”Ett yrke som t.ex.
civilingenjör
skulle passa bra för mig”