”Lärarna har verkligen lyckats
med att plocka fram min lust
till att lära mig nya saker”