Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av hur samhället fungerar och vilka som har makt? Tycker du det är intressant med hur människans psyke fungerar och hur individer och samhällen formas? Ser du en framtid inom exempelvis, journalistik, marknadsföring eller organisationer? Då är samhällsprogrammet något för dig.

Inriktning: Samhällsvetenskap

Inriktning: Medier, information och kommunikation

VARFÖR SAMHÄLLSPROGRAMMET MED SAMHÄLLSINRIKTNING?
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder dig för högskolestudier inom ett brett område. Programmet utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Samhällsvetenskap
Inom inriktningen Samhällsvetenskap lär du dig om hur olika samhällsvetenskaper är uppbyggda, samverkar och skapar förutsättningar för människor i olika sammanhang. Samhällsfrågor binder ihop undervisningen med fördjupad analys, kunskap och diskussion inom t ex samhällsvetenskaper såsom filosofi, psykologi, religion. Du läser tematiskt och ämnesövergripande och dina lärare samverkar för att du ska se sammanhang och fördjupning i frågor som utgår ifrån dig. Du kommer delta i och behärska samhällsdiskussioner och vara väl förberedd för högskolestudier efter din gymnasieutbildning.

"Om du gillar en liten miljö så är detta en skola för dig, lärarna är väldigt hjälpsamma och bryr sig om din skolgång. Lärarna lägger upp lektionerna på ett väldigt flexibelt sätt och delar upp lektionerna så att du inte tröttnar.
Elev på skolan

VARFÖR SAMHÄLLSPROGRAMMET MED MEDIAINRIKTNING?
Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och rustar dig för studier inom ett brett område. Du studerar exempelvis frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö vilket ger dig ökad förståelse för hur olika faktorer påverkar oss att bygga ett hållbart samhälle. Exempel på kurser du läser är psykologi, sociologi och moderna språk. Under åk 3 får du möjlighet att åka på språkresa.

Medier, information, kommunikation
Inom Inriktningen Medier, information och kommunikation får du bred och grundläggande kunskap om kommunikation. I åk 2 läser du kurser inom journalistik, reklam och kommunikation och i åk 3 fördjupas dina kunskaper ytterligare. Du kommer få arbeta med kreativa projekt, i program såsom exemeplvis Photoshop och InDesign. Rent praktiskt kan det exempelvis innebära att göra en reklamkampanj, arbeta med ett fotoprojekt, utforma en hemsida eller lära dig att skapa logotyper.

Inriktningen Medier, information och kommunikation ger dig en särskilt god grund för fortsatta studier inom exempelvis, journalistik, marknadsföring, kommunikation och organisationer.

"En liten skola där alla känner alla oavsett om det gäller lärare eller elever. Bra klassrum och bra lärare vilket leder till bra lektioner. Bra läge geografiskt också.
Elev på skolan