Elevhälsa

Skolsköterska
Paula Fernandez Andåker

Telefon 08–400 289 65
E-post: skolskoterska@odengymnasiet.se

Besökstid måndagar och torsdagar (ojämna veckor).

AKUTA ÄRENDEN
Vid akuta olycksfall, kontakta någon i personalen på skolan så hjälper de dig.
Se även anslag om var förstahjälpen-utrustning finns placerad.
Om personal inte finns tillgänglig kontakta räddningstjänst på 112.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Baris Ozcan

Telefon 073–522 74 39
E-post: baris.ozcan@odengymnasiet.se

Besökstid torsdagar.

Specialpedagog
Elisabet Berg

Telefon 08-400 510 17
E-post elisabet.berg@odengymnasiet.se

Skolkurator
Alice Valentin

Telefon 08–400 289 48
E-post: alice.valentin@odengymnasiet.se

Skolpsykolog
John Kaneko
Kontaktas genom skolsköterskan

Rulla till toppen