Elevhälsa

Skolsköterska
Marie Möller
Telefon 08–400 289 65
E-post: skolskoterska@odengymnasiet.se

Besökstid måndagar och torsdagar (ojämna veckor).

AKUTA ÄRENDEN
Vid akuta olycksfall, kontakta någon i personalen på skolan så hjälper de dig.
Se även anslag om var förstahjälpen-utrustning finns placerad.
Om personal inte finns tillgänglig kontakta räddningstjänst på 112.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Ellen Jernberg
Telefon 08–400 289 29
E-post: ellen.jernberg@odengymnasiet.se

Besökstid torsdagar.

Specialpedagog
Emilia Snell
E-post emilia.snell@odengymnasiet.se

Skolkurator
Alice Valentin
Telefon 08–400 289 48
E-post: alice.valentin@odengymnasiet.se

Skolpsykolog
John Kaneko
Kontaktas genom skolsköterskan

Scroll to Top